Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Om gjeldsordning

Dersom du er så alvorlig gjeldstynget etter flere år med stadige låneopptak i form av banklån, forbrukslån og kredittkort gjeld, at du ikke ser noen mulighet til å komme ut av situasjonen kan en gjeldsordning være et alternativ for deg. En gjeldsordning kan være en frivillig utenrettslig avtale med dine kreditorer eller en rettslig ordning som enten er frivillig eller tvungen. Vi kommer tilbake lenger ned i artikkelen med en nærmere forklaring på forskjellene.

For å gjøre det helt klart først som sist, en gjeldsordning er ingen lukrativ affære, en gjeldsordning er siste utvei når du ikke finner noen annen løsning på dine gjeldsproblemer. En gjeldsordning kan være en døråpner for å få en ny start men det er ikke uten konsekvenser for din livssituasjon. En gjeldordning medfører normalt at du må selge formuesgoder som hus og bil og du må påregne en nøktern livsstil i hele gjeldsordningsperioden.

Les mer …

Det kan lønne seg å vurdere alternativer til en offentlig gjeldsrådgiver når du har gjeldproblemer.

Alle kommuner i Norge er lovpålagt å ha et tilbud om gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. Dette kan være en gjeldsrådgiver som er ansatt i kommunen eller en ekstern gjeldsrådgiver som er engasjert av kommunen. Dette er i utgangspunktet meget gunstig ordning og positivt for deg med gjeldsproblemer. Dessverre viser det seg at de offentlige gjeldsrådgiverne veldig ofte er veldig fokusert på gjeldordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning vil medføre av resultat for skyldneren.

Les mer …

Det er muligheter for å beholde boligen ved gjeldsordning!

Må jeg selge boligen før jeg får gjeldsordning?

Når du søker om gjeldsordning via namsmannen, må du som en hovedregel belage deg på at dersom du eier egen bolig så må denne selges til fordel for kreditor fellesskapet samtidig som du må forsøke å skaffe deg en rimelig hybel/ bolig du kan leie i gjeldsordningsperioden.

Det er imidlertid ikke alltid det er nødvendig å selge boligen i en gjeldsordningsperiode. Dersom du har en bolig med nøktern standard sett i forhold til ditt behov, heriblant størrelse, kan det skje at du får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Det er også vesentlig at en slik løsning ikke er til vesentlig ulempe for kreditorer. Hvor mye pant som det er i boligen har også betydning men siden de aller færreste gjeldsofre, som søker gjeldsordning, har friverdi i boligen er det sjeldent noe problem at kreditorer uten pant i boligen går glipp av noe dersom du beholder boligen.

Les mer …


Copyright 2014. All Rights Reserved.