Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Du kan trygt refinansiere før en gjeldsordning

Gjeldsordning er en god løsning for personer med betydelige gjeldsproblemer, der hvor det ikke finnes annen en annen utvei i overskuelig fremtid. Dette medfører at den delen av inntekten skyldner har i dag, samt forventet inntekt i fremtiden, ikke kan forventes å dekke skyldners gjeld, utover gjelden som er relatert til skyldners boutgifter.

Skyldnere som er fanget i en tilnærmet evig gjeldsspiral som det ikke er mulig å komme seg ut av på annen måte, kan dermed søke en gjeldsordning.

Som det kommer frem av andre artikler på denne siden, så medfører en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven at skyldner over en 5 års periode skal beholde den andelen av sin inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold, mens alt overskytende skal gå til dekning av gjeld. Når gjeldsordningsperioden er over, så skal resterende gjeld slettes med unntak av boliggjeld dersom skyldner beholder eid bolig.

Les mer …

Forsøk refinansiering før en gjeldsordning.

En gjeldsordning er en absolutt siste mulighet for dem som er varig ute av stand til å betjene gjelden sin. Det kan høre fristende ut å leve med begrensede midler i en periode på 5 år og deretter være ferdig med all gjeld, men det er viktig å være klar over at det er en del flere negative sider med en gjeldsordning enn dette.

Av denne grunn bør en gjeldsordning være din absolutt siste utvei av dine gjeldsproblemer. Refinansiering av lån og krediter, ved å bake mange dyre smålån inn en et samlet og totalt sett billigere lån, er en av de vanligste og enkleste løsninger på et stort gjeldsproblem.

Det absolutt beste er dersom du kan refinansiere med pant i fast eiendom og dermed få en særdeles lav boliglånsrente, men for mange er dette dessverre ikke en mulighet. Da er refinansiering uten sikkerhet i form av et omstartslån eller et usikret forbrukslån ofte det neste alternativet. Refinansier gjeld uten sikkerhet ved å følge en guide eller sammenligningside for dette.

Les mer …

Det er muligheter for å beholde boligen ved gjeldsordning!

Må jeg selge boligen før jeg får gjeldsordning?

Når du søker om gjeldsordning via namsmannen, må du som en hovedregel belage deg på at dersom du eier egen bolig så må denne selges til fordel for kreditor fellesskapet samtidig som du må forsøke å skaffe deg en rimelig hybel/ bolig du kan leie i gjeldsordningsperioden.

Det er imidlertid ikke alltid det er nødvendig å selge boligen i en gjeldsordningsperiode. Dersom du har en bolig med nøktern standard sett i forhold til ditt behov, heriblant størrelse, kan det skje at du får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Det er også vesentlig at en slik løsning ikke er til vesentlig ulempe for kreditorer. Hvor mye pant som det er i boligen har også betydning men siden de aller færreste gjeldsofre, som søker gjeldsordning, har friverdi i boligen er det sjeldent noe problem at kreditorer uten pant i boligen går glipp av noe dersom du beholder boligen.

Les mer …

Det kan lønne seg å vurdere alternativer til en offentlig gjeldsrådgiver når du har gjeldproblemer.

Alle kommuner i Norge er lovpålagt å ha et tilbud om gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. Dette kan være en gjeldsrådgiver som er ansatt i kommunen eller en ekstern gjeldsrådgiver som er engasjert av kommunen. Dette er i utgangspunktet meget gunstig ordning og positivt for deg med gjeldsproblemer. Dessverre viser det seg at de offentlige gjeldsrådgiverne veldig ofte er veldig fokusert på gjeldordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning vil medføre av resultat for skyldneren.

Les mer …

Om gjeldsordning

Dersom du er så alvorlig gjeldstynget etter flere år med stadige låneopptak i form av banklån, forbrukslån og kredittkort gjeld, at du ikke ser noen mulighet til å komme ut av situasjonen kan en gjeldsordning være et alternativ for deg. En gjeldsordning kan være en frivillig utenrettslig avtale med dine kreditorer eller en rettslig ordning som enten er frivillig eller tvungen. Vi kommer tilbake lenger ned i artikkelen med en nærmere forklaring på forskjellene.

For å gjøre det helt klart først som sist, en gjeldsordning er ingen lukrativ affære, en gjeldsordning er siste utvei når du ikke finner noen annen løsning på dine gjeldsproblemer. En gjeldsordning kan være en døråpner for å få en ny start men det er ikke uten konsekvenser for din livssituasjon. En gjeldordning medfører normalt at du må selge formuesgoder som hus og bil og du må påregne en nøktern livsstil i hele gjeldsordningsperioden.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.