Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Forsøk refinansiering før en gjeldsordning.

En gjeldsordning er en absolutt siste mulighet for dem som er varig ute av stand til å betjene gjelden sin. Det kan høre fristende ut å leve med begrensede midler i en periode på 5 år og deretter være ferdig med all gjeld, men det er viktig å være klar over at det er en del flere negative sider med en gjeldsordning enn dette.

Av denne grunn bør en gjeldsordning være din absolutt siste utvei av dine gjeldsproblemer. Refinansiering av lån og krediter, ved å bake mange dyre smålån inn en et samlet og totalt sett billigere lån, er en av de vanligste og enkleste løsninger på et stort gjeldsproblem.

Det absolutt beste er dersom du kan refinansiere med pant i fast eiendom og dermed få en særdeles lav boliglånsrente, men for mange er dette dessverre ikke en mulighet. Da er refinansiering uten sikkerhet i form av et omstartslån eller et usikret forbrukslån ofte det neste alternativet. Refinansier gjeld uten sikkerhet ved å følge en guide eller sammenligningside for dette.

En gjeldsordning kan gjøre noe med psyken din.

For det første, så er 5 år forholdsvis lenge. I denne 5 års perioden skal du kun beholde det du trenger av din inntekt til å dekke nødvendige boutgifter samt midler til livsopphold i henhold til gjeldende livsoppholdssatser.

Dette betyr at du mister nesten all motivasjon til å jobbe ekstra overtid eller skaffe deg en ekstrajobb. Det samme gjelder motivasjon til å bytte til en bedre betalt jobb eller sette i gang andre tiltak for å bedre din inntektssituasjon. Det overskytende går jo uansett til dekning av gjelden, gjeld som skal slettes etter 5 år uansett.

Dette kan jo høres enkelt ut og det er lett å tenke at du ikke trenger å tenke på annet de neste 5 årene enn å gå på jobb, eller motta din trygd, avhengig av hva din nåværende situasjon er. Dessverre er dette en lite motiverende situasjon, og mange mister noe av livsgnisten under en slik tilværelse over tid. Menneskesinnet trives nemlig med å streve etter å bedre egen livssituasjon. Når det ikke har noe å si fra eller til hva du foretar deg, så er det lett å gå inn i en depresjon og miste motivasjon til å skape og jobbe. Dette er en livssituasjon det ikke alltid er lett å komme ut av, og det er viktig å huske at de fleste har et langt liv foran seg når disse 5 årene er gått.

Dette er noe som også lovgiver, retten og namsmennene er klar over. Det er derfor ikke uvanlig å ta med en forutsetning om at skyldner skal beholde en liten prosentandel av eventuell overtidsbetaling og lignende, nettopp for å motivere til en ekstra innsats i 5 års perioden. Dette er imidlertid såpass lite at de færreste skyldnere finner nødvendig motivasjon i dette.

En stor bakside ved arv, gaver og lotterigevinster.

Det kan til tross for ovenstående høre spiselig ut og fristende å gå gjennom en 5 års gjeldsordning, men det er en del andre forhold som er vesentlig å være klar over. Dette er dersom du mottar arv, gaver eller lotterigevinster i løpet av gjeldsordningen, så skal dette normalt gå til kreditorene og ikke beholdes av deg. Det samme gjelder dersom du mottar slike midler av betydning de 2 påfølgende årene etter at gjeldsordningsperioden på 5 år er ferdig.

Nå kan man si at slike midler ville havnet hos kreditorene uansett hvis man ikke hadde fått gjeldsordning, men da hadde man gjerne i mellomtiden gjort andre tiltak for å redusere gjelden så mye som mulig.

Det er forferdelig demotiverende å være i slutten av en gjeldsordningsperiode, eller enda verre, være ferdig med gjeldsordningen, men fortsatt være i 2 års perioden etter gjeldsordningen, for å så oppleve at man mottar arv tidligere enn forventet og dermed ikke får glede av arven til tross for gjeldsordningen.

Det kan ta opptil 10 år før du er helt ferdig med gjeldsordningen.

Selv om hovedregelen er at en gjeldsordning skal vare i 5 år, så går det gjerne mye lenger tid før man er helt ferdig med gjeldsordningen og alle konsekvensene av denne.

For det første tar det tid fra det øyeblikket man bestemmer seg for å forsøke å få til en gjeldsordning, frem til en gjeldsordning stadfestes og gjeldsordningsperioden på 5 år begynner å løpe.

Man skal først forsøke å komme til en utenrettslig løsning med kreditorene, deretter skal man søke om åpning av gjeldsforhandlinger, så er det en 4 måneders periode med gjeldsforhandlinger før det fremmes et forslag som så skal ut til kreditorene for godkjenning. Dersom dette ikke godkjennes, så må ny søknad om tvungen gjeldsordning behandles av kreditorene og deretter i retten. Hele prosessen tar gjerne ett til to år, dette før man i det hele tatt er i gang med 5- års perioden.

Det er heller ikke selvsagt at gjeldsordningsperioden blir 5 år. Den kan både bli kortere og lengre. Det er svært sjeldent at den blir kortere, men det er ikke like uvanlig at den blir lengre. Dersom skyldner er ung og har gode fremtidsutsikter, gjerne sammen med en betydelig andel studiegjeld, så taler det for en noe lengre gjeldsordningsperiode. Det samme gjelder dersom en gjeldsordning rammer kausjonister eller medskyldnere urimelig hardt eller en betydelig del av kravene stammer fra straffbare handlinger.

I tillegg kommer selvsagt det faktum at du i 2 år etter at gjeldsordningen er fullført, så risikerer du at du mister arv, gaver eller lotterigevinster dersom du mottar dette i løpet av denne påfølgende perioden.

Du kan kun få gjeldsordning en gang i livet.

En siste ting å være klar over er at du kun kan få gjeldsordning en gang i livet. Det betyr at dersom du får en gjeldsordning og roter dette til og dermed mister gjeldsordningen, noe som kan skje dersom du ikke overfører det du skal til kreditorene i løpet av gjeldsordningsperioden, så kan du ikke få gjeldsordning igjen. Det samme gjelder dersom du fullfører gjeldsordningen og deretter havner i økonomisk uføre igjen. Da er muligheten for å få gjeldsordning på nytt falt bort.

Du kan ellers være sikker på at kreditorene og inkassobyråene er profesjonelle med tanke på oppfølging av skyldnere med gjeldsordning. De følger godt med og leter etter forhold som kan føre til at gjeldsordningen kreves opphevet.

Gjeldsordning er med andre ord en god nødløsning når alle andre muligheter er forsøkt, men du bør først forsøke alle andre muligheter, ikke minst muligheten for refinansiering med eller uten sikkerhet.


Copyrighted content. All Rights Reserved.