Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Slik setter du penger til sides som gjeldsoffer

Når du har endt opp med så betydelige gjeldsproblemer at det har endt opp med inkasso og utleggsforretninger, gjerne med påleggstrekk i din inntekt, så er ikke det å spare penger det første du tenker på. Dersom du likevel gjør dette risikerer du at namsmannen fort snapper dette opp og tar pant i dine aksjer, aksjefond eller penger på konto ved en utleggsforretning.

Dekningsloven er nemlig utformet slik at kreditor har rett til å ta beslag i alt av dine eiendeler som er tjenlig til utlegg, med enkelt unntak. Slike unntak er hovedsakelig det du trenger av din inntekt til livsopphold, det som du normalt trenger i husholdningen som klær og innbo, samt spesielle eiendeler med affeksjonsverdi og lignende. I enkelte tilfeller kan du også beholde bil og verktøy du er avhengig av for å holde deg eller hustandsmedlemmer i arbeid eller studier.

Dette medfører at når du først har havnet på namsmannens pult så vil alle summer på dine bankkontoer som utgjør mer enn det du trenger til neste lønns eller trygdeutbetaling, kunne tas beslag i. Dette gjør det ganske håpløst å spare opp pengebeløp, selv om dette er til nødvendige utgifter som konfirmasjon, større utgifter ved tannlegebesøk og lignende, en typisk buffer med andre ord.

Når er det riktignok slik at til en viss grad kan slike midler kan unntas fra beslagsretten, men det er en så tung prosess og du vet aldri helt hvordan resultatet blir, så det beste er å holde dette helt unna namsmannens klør i utgangspunktet.

Det er hovedsakelig tre måter du kan gjøre dette på. Den ene er å oppbevare kontanter, noe som ikke er å anbefale av flere årsaker. Den andre er å få noen du stoler på til å oppbevare dine penger, noe som også medfører risiko da du er helt avhengig av denne personen. Hva hvis dere blir uvenner eller personen dør? Tror du det bare er å gå til arvingene å gjøre krav på et større pengebeløp siden du påstår at det er dine penger?

Den tredje muligheten er å oppbevare midler i utlandet. Det finnes en rekke muligheter for å spare både små og store beløp i utlandet ved å kjøpe aksjer, krypttovaluta eller rett og slett ha en utenlandsk konto med et debetkort som du bruker i Norge som et hvilket som helst annet norsk bankkort.

Når du gjør dette så har namsmannen ingen som helst mulighet til å ta pant i dette selv om du opplyser om at du har dette. Namsmannen har nemlig ikke noen hjemmel i utlandet. I så fall må kreditor eller inkassoselskapet selv sette i gang en egen innkrevingsprosess i det aktuelle landet hvor den aktuelle finansinstitusjonen holder til. Dette gjør de ikke hvis det ikke er snakk om veldig store beløp.

Du bør imidlertid ikke være for ivrig med å opplyse om slikt til kreditorer, inkassobyrå og namsmenn. Beløpet du har i utlandet kan nemlig trekkes i fra på hva du får beholde til livsopphold av din inntekt. Se for deg at du opplyser at du har kr 30000,- på utenlandsk konto. Da kan du selv om du ikke risikerer at namsmannen tar pant i dette, så kan namsmannen trekke kr 30000,- ekstra fra din inntekt da de kan si at du kan bruke disse 30000,- som du har på utenlandsk konto til å dekke inn nødvendig livsopphold med.

De aller fleste unnlater å svare namsmannen når de mottar begjæring om utlegg. Namsmannen tar dermed og foretar en skjønnsvurdering ut ifra hva du trenger til livsopphold og nødvendige boutgifter. Veldig ofte, men langt i fra alltid, treffer namsmannen forholdsvis godt her slik at det ikke er behov for å klage. Hvis du i et slikt tilfelle har svart, men har midler i utlandet, så kan vi vanskelig se at du har gjort noe galt ved å holde deg passiv.

Husk at i utgangspunktet er ingen av alternativene over helt stuerene da du i utgangspunktet er pliktig til å opplyse om alle midler og stille disse til disposisjon for kreditorene. Dette gjelder både ved utleggsforretning og gjeldsordning. Spesielt ved gjeldsordning bør du være ekstremt forsiktig da det skal svært lite til for at du mister hele gjeldsordningen, noe som også kan skje rett etter at gjeldsordningsperioden er over. Du må derfor ikke foreta deg noe som kan føre til at det blir avslørt at du har skjult midler for kreditorene før, under eller rett etter endt gjeldsordning.

Kryptovaluta for gjeldsofre

Ett annet og mer avansert alternativ er å kjøpe kryptovaluta og føre dette ut av kryptobørsene og over på en privat «wallet». Da er det kun deg som har kontroll på midlene og hva du har. Dette er imidlertid for spesielt interessert og ikke noe vi går nærmere inn på.

Når vi allikevel er inne på kryptovaluta så vil vi tipse deg om at dette er et godt alternativ til å tippe lotte. I stedet for å tippe lotto for en femtilapp i uken, så kan du heller kjøpe kryptovaluta for det samme beløpet i uken. Den største kryptovalutaen Bitcoin har steget 200 % hvert år siden den ble etablert i 2009, og dette tempoet ser ut til å holde seg.

En femtilapp i uken er ca. kr 2600,- i løpet av ett år. La oss se at du gjør dette kun det første året og deretter stopper. Med en årlig vekst på 200% vil dette i løpet av 5 år øke til over kr 600000,- ved en tilsvarende fremgang på 200 % hvert år. Nå er det imidlertid viktig å påpeke at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning, men samtidig er det viktig å påpeke at mange eksperter mener at denne fremgangen faktisk kan fortsette i en del år til. Oddsene er i alle tilfeller mye bedre enn ved å spille lotto hvor under halvparten av innsatsen går tilbake til premier.

Vær ekstra forsiktig ved gjeldsordning

Når du søker og får gjennom gjeldsordning, så er hele forutsetningen at du har opplyst reelle tall og verdier, samt at du oppgir det du tjener i løpet av gjeldsordningsperioden. Det skal relativt små avvik til, med tanke på at du har forsøkt å holde midler utenfor gjeldsordningen eller ikke har latt inntekter komme kreditorene til gode slik det går frem av gjeldsordningen.

Husk at hvilke som helst av kreditorene kan begjære gjeldsordningen opphevet, ikke bare i løpet av gjeldsordningsperioden, men også 2 år etter at gjeldsordningen er oppfylt fra din side hvis  du for eksempel mottar gevinst (typisk en betydelig gevinst på kryptovaluta) innen før denne 2 års fristen er utløpt.


Copyrighted content. All Rights Reserved.