Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Hva skjer med spillgevinster man mottar under gjeldsordning?

Når man har betydelige gjeldsproblemer og har fått på plass en frivillig eller tvungen gjeldsordning, så kan og bør ikke spilling for penger stå øverst på prioriteringslisten. Til det har man rett og slett for lite å rutte med til at man kan spille for nevneverdige beløp.

Dersom årsaken til at man havnet i gjeldsproblemer i utgangspunktet skyldes spillegjeld og spilleproblemer, så bør gambling før, under eller etter gjeldsordning aldri være et tema. Det samme gjelder dersom du har noen som helst andre tegn på at du har lett for å utvikle spilleproblemer. Du bør i alle slike tilfeller holde deg langt unna alt som omhandler gambling, inkludert norske spill som Norsk Tipping.

Hvis du ikke har tegn til å lide av spilleproblemer derimot, så er det heller ikke noe i veien for at du kan spille for litt småpenger under en gjeldsordningsperiode. Dette gjelder vel og merke så lenge du har penger til overs av midlene du har avsatt til livsopphold og ikke tar at husholdningsbudsjett eller unngår å oppfylle dine økonomiske forpliktelser i.h.t. gjeldsordningen. Du bryter ikke en gjeldsordning ved å benytte av midlene som er avsatt til livsopphold til å spille litt for.

Men hva skjer med gjeldsordningen dersom du vinner penger. Skal gevinsten gå til kreditorene eller deg selv? Her er det flere forhold som spiller inn. Hovedregelen i gjeldsordningsloven (gjeldsordningsloven § 6-2) er at dersom skyldner mottar et større pengebeløp under gjeldsordningsperioden så skal dette helt eller delvis gå til dekning av fordringshaverne.

Videre er det en egen bestemmelse i gjeldsordningsloven § 6-2 tredje avsnitt, som medfører at dersom skyldner mottar gevinst av betydelig omfang to år etter endt gjeldsordningsperioden, så kan gjeldsordningen settes helt eller delvis til sides på grunn av dette.

Her er det vesentlig hvor stor gevinst det er snakk om. En smågevinst en gang innimellom på noen hundrelapper eller tusenlapper bør ikke ha innvirkning på dette, hverken under eller i 2 årsperioden etter endt gjeldsordning. Dette er typisk aktuelt ved oddsspilling hvor gevinsten er klar på forhånd og en del kasinospill hvor det en eventuell gevinst avgjøres av en forhåndsbestemt formell.

Ved spill på spill ala type Lotto og andre spill hvor du kan vinne en såkalt jackpot, så er det lite hensiktsmessig å spille på dette under og etter en gjeldsordningsperiode (2års fristen). En stor gevinst vil nemlig delvis eller i helhet måtte gå til kreditorene. Hvis du forsøker å holde dette hemmelig og det blir oppdaget, så risikerer du at hele gjeldsordningen oppheves og hele tiden du har brukt på dette er bortkastet. Dog kan det jo ende med at du likevel blir gjeldfri på grunn av gevinsten samt at kreditorene blir fornøyde med å ha fått dekket hele sitt krav.

Det beste alternativet for deg som vil gamble litt forsiktig i en gjeldsordningsperiode er å spille i navnet til noen du stoler 100% på, slik at en eventuell gevinst utbetales i deres navn og de kan oppbevare gevinsten frem til den eventuell kan overføres som «gave» til deg etter endt gjeldsordning og etterverns perioden på 2 år er gått ut.

Spørsmålet er således om du skal spille på norske godkjente spill eller utenlandske nettspill. Dette er et valg du må ta, men bare husk at en mye større andel av innsatsen går tilbake til premier på utenlandske casinoer fremfor norske. Riktignok må det skattes av enkeltgevinster på over kr 10000,- men det gjør ikke at det er ulønnsomt av den grunn.

Når det gjelder utenlandske casioner så er det viktig å gjøre litt undersøkelser før du velger hvor du spiller. Vi kan også anbefale anbefaltcasino.com som sammenligner og lister beste casino bonuser for norske spillere.

Husk at en gjeldsordning er en siste utvei for å komme seg ut av gjeldsproblemer på. Det er en mulighet du kun kan benytte deg av en gang i løpet av livet. Det er derfor svært viktig at du ikke foretar deg noe som kan føre til at gjeldsordningen kan bli opphevet. Dersom du gambler i andre personers navn så kan du ikke gjøre formelt krav på slike gevinster hvis denne personen ombestemmer seg. Dersom du gjør det blir det åpenbart for domstolene og kreditorene at du har forsøkt å unndra midler fra gjeldsordningen.


Copyrighted content. All Rights Reserved.