Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Dette skjer dersom du ikke betaler ned forbrukslånet ditt i henhold til avtalen med banken

Er du usikker på hva som skjer hvis du ikke betaler ned et forbrukslån i tide? Først og fremst vil du få en påminnelse om å betale, samt et mindre purrebeløp du må betale. Betaler du heller ikke da, vil du få et dyrt problem.

I denne artikkelen kan du lese om konsekvensene ved mislighold av forbrukslån, og hva gjeld egentlig betyr for deg. I tillegg finnes det løsninger for deg som har unngått å betale ned på forbrukslånet ditt.

Dette skjer når du misligholder lånet ditt

Dersom du ikke betaler på lånet ditt, uavhengig av om det er et forbrukslån eller boliglån, vil banken starte med å sende deg en purring.

Merk at banken har mulighet til å sende ut opptil flere purringer hvis de ønsker det, og første purring kan komme så fort som første dag etter opprinnelig forfallsfrist. I tillegg kan banken kreve gebyr for purringen hvis det er gått mer enn 14 dager etter forfall, men ikke flere enn to ganger.

En annen måte banken kan kreve inn pengene sine på, er å sende et inkassovarsel. Dette kan også sendes ut like etter forfallsfrist (men tidlist 14 dager etter forfall dersom det beregnes purregebyr), uten å sende en purring først.

På et inkassovarsel kan banken også kreve et purregebyr, dette er vanligvis på samme nivå som purregebyret. Merk at antallet gebyr, antallet purringer og inkassovarsler aldri vil komme flere ganger enn to ganger.

Men du kan fortsatt fikse opp i rotet dersom du får purringer eller inkassovarsler:

  • Ved å betale det utestående beløpet før det har gått 14 dager, kvitter du deg vanligvis med hele problemet
  • Har du ingen mulighet til å betale hele summen på en gang, kan det være smart å ta kontakt med banken for å høre om det finnes noen løsninger. Noen banker kan blant annet gi deg en avdragsfrihet på en måned

Hva betyr egentlig gjeld?

Dette er gjeld kort fortalt:

Gjeld er et pengekrav. På en annen måte kan vi si at gjeld er det samme som eiendeler minus egenkapital, altså en såkalt fremmedkapital.

Betaler du ikke gjelden din i form av regninger, har kreditor rett til å sende en purring eller en oppfordring om å betale til deg. Betaler du heller ikke etter dette, kan saken gå til inkasso hvor inkassobyrået har mulighet til å kreve inn pengene du skylder.


Copyrighted content. All Rights Reserved.