Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Det er muligheter for å beholde boligen ved gjeldsordning!

Må jeg selge boligen før jeg får gjeldsordning?

Når du søker om gjeldsordning via namsmannen, må du som en hovedregel belage deg på at dersom du eier egen bolig så må denne selges til fordel for kreditor fellesskapet samtidig som du må forsøke å skaffe deg en rimelig hybel/ bolig du kan leie i gjeldsordningsperioden.

Det er imidlertid ikke alltid det er nødvendig å selge boligen i en gjeldsordningsperiode. Dersom du har en bolig med nøktern standard sett i forhold til ditt behov, heriblant størrelse, kan det skje at du får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Det er også vesentlig at en slik løsning ikke er til vesentlig ulempe for kreditorer. Hvor mye pant som det er i boligen har også betydning men siden de aller færreste gjeldsofre, som søker gjeldsordning, har friverdi i boligen er det sjeldent noe problem at kreditorer uten pant i boligen går glipp av noe dersom du beholder boligen.

Hva er nødvendige utgifter til bolig?

I en gjeldsordningsperiode skal skyldner beholde den del av inntekten som er nødvendig til bo utgifter og livsopphold og det resterende av inntekten skal gå til kreditorene. Det sier seg selv at det ikke er til kreditorenes fordel dersom skyldner tvinges til å selge boligen for å ende opp med husleie som er dyrere enn det vil koste å betjene boliglånet. Således er det også i kreditorenes interesse i en del tilfeller at skyldner får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode for å sikre kreditorfelleskapet størst mulig dividende i en gjeldsordningsperiode.

Hvilke hensyn tas til barn og bomiljø ved gjeldsordning?

Dersom skyldner har barn som er godt "integrert" i lokalsamfunnet taler dette også for at skyldner skal beholde boligen, spesielt hvis det er problematisk leiemarked i området. Forhold rundt egne barns tilknytning til lokalmiljøet samt forhold som sykdom, diagnoser på familiemedlemmer og eventuelle tilpasninger til rullestolbrukere eller andre funksjonshemninger styrker naturligvis også muligheten til å få beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Her er det viktig å gjøre namsmannen oppmerksom på slike forhold så tidlig som mulig i prosessen for å unngå forsinkelser i prosessen eller at namsmannen gir deg feil råd fordi det er forhold som taler for å beholde boligen som namsmannen ikke kjenner til.

Hva skjer med boligen og boliglånet når gjeldsordningsperioden er over?

Når skyldner får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode tas det utgangspunkt i markedsverdien med et påslag på 10 %, altså 110 % av boligens verdi. Panteheftelser over dette slettes slik at disse kreditorene likestilles med andre kreditorer uten sikkerhet. Disse ville jo uansett ikke fått noe ved et salg av boligen på det nåværende tidspunkt. Kreditorene med pant innenfor 110 % av boligens verdi skal rentebetjenes i gjeldsordningsperioden for deretter å gå over i et vanlig låneforhold på gjelden når gjeldsordningsperioden er over, detaljene rundt dette stadfestes av tingretten.

Som skyldner bør du alltid strebe etter å få beholde boligen i gjeldsordningsperioden. Når perioden er over er boligen mest sannsynlig mer verdt enn 110 % av markedsverdien 5 år tidligere. Du har i så fall allerede en egenkapital og er "inne i" boligmarkedet når du er klar til å starte på nytt etter gjennomført gjeldsordning og har et flott grunnlag for en sunn økonomi resten av livet.


Copyrighted content. All Rights Reserved.