Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Du kan trygt refinansiere før en gjeldsordning

Gjeldsordning er en god løsning for personer med betydelige gjeldsproblemer, der hvor det ikke finnes annen en annen utvei i overskuelig fremtid. Dette medfører at den delen av inntekten skyldner har i dag, samt forventet inntekt i fremtiden, ikke kan forventes å dekke skyldners gjeld, utover gjelden som er relatert til skyldners boutgifter.

Skyldnere som er fanget i en tilnærmet evig gjeldsspiral som det ikke er mulig å komme seg ut av på annen måte, kan dermed søke en gjeldsordning.

Som det kommer frem av andre artikler på denne siden, så medfører en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven at skyldner over en 5 års periode skal beholde den andelen av sin inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold, mens alt overskytende skal gå til dekning av gjeld. Når gjeldsordningsperioden er over, så skal resterende gjeld slettes med unntak av boliggjeld dersom skyldner beholder eid bolig.

Det finnes imidlertid en del forutsetninger som må være til stede for at skyldner i det hele tatt skal få åpnet gjeldsforhandlinger, noe som er forstadiet til en gjeldsordning. Det er også en del forhold som kan hindre åpning av gjeldsforhandlinger. Dette er blant annet:

  • Gjelden og omstendighetene rundt gjeldsstiftelsen og skyldners disposisjoner, må ikke bære preg av at skyldner har innordnet seg på en gjeldsordning.
  • Forhold rundt skyldners økonomi av vesentlig art må ikke være uavklart.
  • Dersom en stor del av gjelden er nystiftet.
  • En betydelig del av gjelden er relatert til straffbare forhold de siste 3 årene.
  • Dersom skyldner har foretatt disposisjoner som er omstøtelig ved konkurs.
  • Dersom skyldner i den siste tiden før gjeldsordning på sterkt klanderverdig måte har unngå å oppfylle sine forpliktelser (spekulert i å stifte mest mulig gjeld).
  • En stor del av gjelden er offentlig skatte og avgifts gjeld og at skyldner kan klandres for dette.
  • Det vil åpenbart være støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig.

Mange av ovenstående punkter avhenger av skjønn i de forskjellige saker. Det er ikke tegnet opp klare grenser eller beløpsgrenser i mange av de aktuelle punktene. Vi er kjent med at mange namsmenn bruker en toårsregel som en tommelfingerregel, med tanke på nystiftet gjeld. Dersom mye av gjelden er under to år gammel, så regner dem gjelden som nystiftet og ikke innenfor ovenstående bestemmelser.

Når det gjelder refinansiering i kort tid før søknad om gjeldsordning, så kan dette ifølge ovenstående være til hinder for en gjeldsordning. Dog er det imidlertid et unntak for forsvarlige låneopptak i forbindelse med refinansiering eller nødvendig bolig.

Dette betyr i praksis at dersom du har mye dyr forbruksgjeld og refinansierer dyre smålån og kredittkort inn i et billigere forbrukslån eller boliglån, så vil det i de aller fleste tilfeller ikke være til hinder for en senere åpning av gjeldsforhandlinger, vel og merke så lenge refinansieringen kunne anses som forsvarlig på tidspunktet for låneopptaket. Du kan gjerne bruke Finansportalen.no sin guide i en slik sammenheng. Husk at ved en slik refinansiering som kun er ment for å få bedre lånebetingelser må hele det nye lånebeløpet gå til dekning av gammel gjeld. Ikke la deg friste til å låne litt ekstra da dette kan få betydning for en senere gjeldsordningssøknad.

For de aller fleste som er så nærme en mulig gjeldsordning, så er de gjerne registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Det er derfor naturlig at en slik refinansiering medfører utvidelse av eksisterende boliglån innenfor boligens verdi.

En gjeldsordning vil i så fall uansett ikke påvirke kreditor i nevneverdig grad da de beholder sikkerheten i boligen dersom skyldner beholder boligen som en del av gjeldsordningen, eventuelt vil boligen bli solgt som en del av gjeldsforhandlingene og kreditor får da dekket sitt krav ved oppgjør fra eiendomsmegler.


Copyrighted content. All Rights Reserved.